Nihon Seimei -Play, Support

CG

Credits

Hirokazu Yokohara–CG Direcotor
Taichi Ito–CG Artist
Yuri Nigo–CG Artist
Kenta Ogiya–FX Artist

Artists

Hirokazu Yokohara
Nigo Yuri
Kenta Ogiya
Taichi Ito

Hirokazu Yokohara

Co-Founder | CG Director / Art Director

Details

Nigo Yuri

CG Designer / Motion designer

Details

Kenta Ogiya

CG Artist / Effect Artist

Details

Taichi Ito

CG Artist / Motion Designer

Details