NHK

AKIRA『東京リボーン』

CG

Credits

Yota Tasaki – CGI Director
Kenta Ogiya – FX Artist
Koji Takagane – Character Modeler/Character Animator
Taiki MIyano – 3D Modeler
Mishio Hirai – Assistant VFX Artist